ESPAIS PER EDUCAR

L'ESPAI COM A TERCER ELEMENT EDUCATIU


QUÈ US PROPOSEM?

Us oferim la possibilitat de realitzar un diagnòstic sobre els vostres espais educatius actuals per tal de donar-vos propostes de millora que optimitzin el funcionament educatiu a la vegada també que optimitzin els recursos humans i tècnics que es necessiten per portar-los a terme.

PERQUÈ CAL RENOVAR L’ESPAI PER MILLORAR L’EDUCACIÓ?

  • Per augmentar el rendiment i millorar els aprenentatges dels nostres alumnes.
  • Per millorar les relacions entre totes les persones que convivim al centre.
  • Per guanyar coherència entre el que diem que fem i el que podem fer en realitat.
  • Guanyar identitat. Per oferir un espai amb una identitat única que ens faci diferents a l’escola del costat.
  • Perquè quan els pares entren a conèixer l’escola, l’espai parli sol sobre tot el que podem oferir als seus fills.
  • Perquè un espai estèticament agradable genera major sentiment de pertinença al centre.
  • Valor afegit percebut que augmenta les inscripcions al centre.