Elements potenciadors de l’aprenentatge

Si tenim en compte els elements que faciliten l’aprenentatge en la disposició de l’espai obtindrem com a resultat espais que multiplicaran les possibilitats d’aprenentatge dels alumnes.

Facilitadors de l'aprenentatge

 • Implicació i participació activa de l’alumne
 • Naturalesa social de l’aprenentatge
 • Importància de les emocions i la motivació
 • Tenir en compte les diferències individuals i coneixements previs
 • Valor de l’esforç i l’afany de superació
 • Connexions entre àrees de coneixement (aprenentatge global)
 • Personalització de l’aprenentatge: doble mirada individual/grupal
 • Reducció de l’estrès
 • Aprenentatges vivencials i significatius
 • Treball cooperatiu i cocreació de coneixements

Facilitadors espacials

 • Espais amplis i estructurats
 • Il·luminació natural i fonts de llum dirigides segons necessitats
 • Mobles i espais amb formes i colors de la natura
 • Connexió amb espais verds i espais naturals interiors
 • Espais i materials que esmorteixen el soroll ambient i els impactes generats
 • Temperatura i humitat de confort
 • Circulació d’aire que afavoreixi una correcta ventilació i renovació de l’aire.

Des de cada escola es pot fer un plantejament específic sobre les necessitats dels diferents espais educatius, a partir del projecte educatiu de centre i a partir de les activitats a desenvolupar-hi. Per al disseny es poden plantejar espais diferenciats o bé unificats amb la polivalència necessària que els contempli.

Nosaltres apuntem a possibles espais i les seves necessitats en funció dels paràmetres educatius i dels facilitadors de l’aprenentatge exposats anteriorment.

Espais per al treball grupal

Espais per fomentar l’aprenentatge dialògic, aprenent en relació amb els altres. Haurem de dialogar, llegir, escriure, experimentar amb materials, fer cerca amb l’ordinador o als llibres de consulta i treballar amb materials de diferents mides.

Treball o estudi individual

És important que hi hagi espais per poder realitzar activitats individuals de recerca, lectura, reflexió i producció. Aquests han de contemplar diferents maneres de realitzar aquest espai, no tots els infants es concentren en una taula i una cadira. L’espai ha de permetre la creació de petit racons individuals que ajudin a la concentració.

Agrupacions flexibles

Sovint modifiquem l’estructura del grup aula de referència, podem dividir el grup en dos i mentre uns fan una activitat l’altre en fa un altre, o bé barrejar grups -classe segons edats, interessos, en funció de l’objectiu que perseguim. Per tant, caldrà que disposem d’espais que s’hauran de poder ampliar per acollir diferents grups però que a la vegada caldrà que puguin facilitar els diferents agrupaments en un mateix espai.

Assemblees i debats

En diferents moments del dia o la setmana caldrà que el gran grup es trobi per parlar conjuntament. Cal poder donar una informació, explicar la propera activitat o debatre sobre un tema. És per això que caldrà disposar d’un espai que fomenti el debat entre iguals i amb adults.

Aules sensorials

Les aules d’estimulació sensorial estan dissenyades per a oferir estímuls sensorials controlats, espais tancats on generar estímuls visuals, auditius, tàctils… que ajudin a integrar aprenentatges i estímuls mitjançant tots els sentits.

Aules tecnològiques

Aglutinem les idees de laboratori, aula d’informàtica i experimentacions per obtenir un espai on puguem investigar amb diferents materials i productes incloent la robòtica. Són espais polivalents ja que es poden utilitzar en gairebé totes les competències educatives i amb diverses metodologies.

Flipped clasrrom

Els alumnes estudien una matèria a partir dels seus propis interessos, construeixen el contingut i els suports didàctics en grup amb la finalitat d’ensenyar-la a la resta de companys. Contempla aquests tres grans moments: Treball o estudi individual, Investigació i generació de continguts i Explicació al gran grup.

Biblioteca

La biblioteca ha de ser un espai tranquil i acollidor, amb una disposició que permeti la visualització i l’accés als llibres i racons còmodes per fomentar la lectura.

Espai comú

Espai per a la trobada, ampli i lluminós que acull a les persones i n’afavoreix la seva relació.

Espai exterior

Connexió de l’interior amb l’exterior amb totes les possibilitats educatives que s’obren i expandeixen. Espai per al moviment, la trobada, la descoberta i el vincle amb l’entorn.

Espai de jocs

Espai interior pensat per desenvolupar tot tipus de joc: des del joc simbòlic fins a jocs de taula.

Atelier

Un atelier ben dissenyat, amb material inespecífic i provocador per experimentar en sensacions i en creativitat a l’hora que es connecten aprenentatges científics, lingüístics, matemàtics, etc.