Sovint ens trobem a gust en un espai i no sabem perquè; percebem una sensació de benestar, de recolliment, de calma i de familiaritat que ens fa estar còmodes. Aquest sentiment ens porta a reflexionar sobre què té d’especial aquest entorn on tan bé ens sentim; i és llavors quan ens desconcerta descobrir que l’espai en qüestió és poc estètic i, fins tot, poc acollidor. I això ens genera la següent pregunta: “com és possible aconseguir un clima tan agradable en un context tan pèssim?”.

La resposta és clara: probablement l’espai té la llum adequada a l’activitat que s’hi desenvolupa, ni més de la que cal ni menys de la que es necessita. Per tant, aquest és un clar exemple de com la llum -si està ben emprada- fa que els demès elements que configuren un entorn concret passin a segon terme, atenuant fins i tot les mancances que aquest pugui tenir. Així doncs, si la llum incideix en com ens sentim, hem de tenir clar que ens trobem davant d’una eina molt potent que sovint es descuida. L’hem d’entendre com un instrument que ens pot facilitar el camí per aconseguir actituds concretes en l’individu; actituds de concentració, productivitat, socialització, introspecció, etc… Per tant, tenint en compte que la il·luminació és l’element que determina com percebem un espai, és de vital importància saber escollir la font de llum i les làmpades que l’interpreten.

Actualment passem gran part del nostre temps en recintes amb poca llum solar, i en general, es tracta d’entorns on la il·luminació no està ben dissenyada (és monòtona, insuficient o, en altres casos, excessiva). Tenint en compte que el 80% de la informació de l’entorn la captem a través dels ulls, és més que evident la importància d’una llum òptima, i com aquesta pot afectar a l’estat d’ànim. Quan la il·luminació és errònea, ens repercuteix negativament generant dèficit d’atenció, de memòria, fatiga o estrès amb les conseqüents repercussions a nivell de rendiment físic o intel·lectual. És obvi que en molts casos la il·luminació no té tanta incidència com en altres;  ara bé, en àmbits laborals o escolars una mala implantació de la llum pot tenir nefastes conseqüències, i s’ha de tenir en consideració. Son àmbits on s’hi passa un terç de la jornada i el rendiment o la concentració són fonamentals per aconseguir bons resultats, per tant, s’han de potenciar amb totes les eines que es tenen a l’abast.

  En aquest sentit, és fàcil deduir, que la il·luminació en les escoles juga un paper essencial en el procés d’aprenentatge dels alumnes; i des de fa algun temps professors i directius tenen clara que la influencia de la llum en les aules es evident. L’àmbit acadèmic és molt conscient de que, a banda de l’aprenentatge, en les seves aules també es fomenta la pertinència i la cohesió social. Per tant -des de la llar d’infants fins a la universitat- un sistema òptim d’il·luminació pot ajudar a potenciar aquest ambient educatiu i fer que els nens i nenes se sentin més segurs, generant un entorn propici per l’aprenentatge i a la vegada reforçar la imatge del centre docent.

Per aconseguir uns bons resultats alhora d’implementar la il·luminació en els centres, s’han d’estudiar els usos que tindrà cada espai, s’han de tenir en compte les diferents activitats que es duen a terme a les aules al llarg del dia i s’ha d’evitar una il·luminació monòtona que farà que els estudiants perdin l’interès en les tasques escolars disminuint així el seu rendiment. Tanmateix, tot i ser conscients de la seva importància, en l’actualitat pràcticament totes les escoles utilitzen sistemes d’il·luminació standard, amb una temperatura de color o intensitat que no sempre és l’adient i sense possibilitat de generar escenes de llum segons la tasca que s’hi desenvolupa. Per aquesta raó, la il·luminació hauria de ser flexible, perquè no sempre ens caldrà una il·luminació general, donat que certes activitats necessiten una llum focalitzada per aconseguir un ambient mes íntim (gracies a lluminàries de baixa intensitat, d’angle tancat i en disposició heterogènia, obtindrem com a resultat que la llum creï espais dintre del propi espai).

En aquest sentit i per donar resposta a la falta de llum natural, s’ha desenvolupat un sistema d’il·luminació que s’anomena biomecànic. El concepte d’enllumenat dinàmic consisteix en reproduir artificialment la llum natural; per aquesta raó, ha tingut molta acceptació en hospitals o empreses amb poques finestres, on la incidència de llum exterior és mínima i en alguns casos nul·la. Però aquest problema també el tenen algunes escoles i, per tant, la tècnica també es pot extrapolar en aquells casos on les aules son fosques, de manera que a través de la il·luminació aconseguirem respectar els  bioritmes naturals del cos. Pel que fa als resultats i beneficis reals d’aquesta tècnica destaquem, a tall d’exemple, el d’una escola alemanya que va implantar-la i on els resultats van ser realment espectaculars: la lectura va augmentar un 35%, la reducció en la freqüència d’errors es va reduir en un 45% i la hiperactivitat també es va reduir arribant a un 76%. Aquests percentatges ratifiquen sense dubte la influencia d’una bona il·luminació sobre l’estat d’ànim, el clima escolar i els resultats acadèmics, quedant patent la importància de la llum i que sovint es desestima.